چاپ کردن این صفحه

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و روش های نوین مدیریت مزارع میگو توسط انجمن علمی ماهیان زینتی در استان های هرمزگان، بوشهر، گلستان، خوزستان

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت کارگاه آموزشی اصول و روش های نوین مدیریت مزارع میگو مراجعه کنید.