wrapper

جدیدترین خبرها

مسئول روابط عمومی سازمان استان مازندران از جلسه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با مسئولین مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان خبر داد: کاظمی موارد مطرح شده در جلسه توسط دکتر خورشیدی را به شرح ذیل عنوان نمود:

مراکز خدمات بایستی به سوی فعالیت های تعریف شده در دستورالعمل تشکیل مراکز خدمات بروند.

نیروهای مراکز خدمات استان باید دارای رتبه و پروانه اشتغال معتبر باشند و نوع فعالیت این کارشناسان باید مشخص شده باشد. مراکزدر ایجاد ارتباط پویا و پایدار بین مصرف کننده و تولید کننده دانش قدم بردارند.

مسئولین مراکز بایستی ارائه خدمات فنی و مهندسی را راحت و سریع در اختیار کشاورزان قرار دهند.

مراکز خدمات کشاورزی باید خود اتکا بوده و با کارآفرینی و اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان راه اندازی گردد.

مسئولین مراکز خدمات باید به سوی سهم بری از دانش بروند.

دکتر خورشیدی در پایان بر کشاورزی قراردادی تاکید نموده که مراکز می توانند با انتقال دانش در افزایش بهره وری در کشاورزی گام مهمی را بردارند.

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.