wrapper

جدیدترین خبرها

بنا برگزارش روابط عمومی سید علی اکبر حسینی اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مراکز شناسایی و پس از تکمیل مدارک جهت صدور مجوز به سازملن مرکزی معرفی شدند. این مسئول هدف از ایجاد این مراکز را دوره های آموزشی به صورت عملی، ارتقای توانمندی های دانش آموختگان ورود به بازار کار، سهم بری دانش از تولید عنوان نمود. وی در ادامه شد که شناسائی برای اخذ مجوز برای تاسیس مراکز جدید توان افزائی و مهارت آموزی و ایجاد مراکز انتقال تکنولوژی در اولویت برنامه های کاری حوزه آموزشی و فنی سازمان قرار دارد و انشالله در آینده نزدیک این مراکز در اکثر شهرهای استان مازندان دایر خواهند شد سرپرست معاونت آموزشی و فنی سازمان بیان کرد تاکنون مجوز فعالیت ۱۹ مرکز جدید از سازمان مرکزی اخذ شده است

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.