wrapper

جدیدترین خبرها

به گزارش روابط عمومی سازمان، کاوه جعفری خورشیدی با حضور در مجموعه خوراک طیور ساوانا از این واحد بازدید کرد.
در این بازدید عبدالعلی طهماسبی مدیر عامل مجموعه تولیدی ساوانا گفت؛ ظرفیت این مجموعه تولید ۳۰۰ تن در روز دان پلت مورد استفاده در تغذیه طیور است که با پیشترفته ترین تکنولوژی روز تولید و در مرغداریهای تحت پوشش زنجیره تولید ساوانا مورد استفاده قرار می گیرد. وی گفت این مجموعه دارای زنجیره تولید با ظرفیت جوجه ریزی دو میلیون قطعه در ماه می باشد.کاوه جعفری خورشیدی گفت؛ صاحبان صنعت را یکی از ارکان تعالی سازمان عنوان کرد که می توانند تکنولوژی را به اعضای سازمان به صورت عملی منتقل نمایند و فرصت بسیار مناسبی برای ارتباط سازمان نظام مهندسی با صنایع تولیدی است. یا باید مهندسی تولید انجام داد یا تولید را مهندسی نمود و این هنر کارشناسان فعال سازمان نظام مهندسی است.این مسئول اظهار نمود از توان این مجموعه برای آموزش کارشناسان استفاده کرده تا بتوانیم رسالت واقعی سازمان را ارتقای سطح دانش تکنولوژیک ارتقا دهیم و تولیدی کیفی با بهره وری بالا داشته باشیم.

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.