wrapper

جدیدترین خبرها

مسئول روابط عمومی سازمان از بازدید کاوه جعفری خورشیدی و هیئت همراه از واحد تولیدی مستقر شرکت زراعی دشت ناز در شهرستان بهشهر خبر داد.
در این بازدید روح اله سازواری مسئول واحد بهشهر شرکت دشت ناز گفت: این واحد دارای چهار قسمت تولیدی بوده که کل سطح مجموعه ۱۲۵۰هکتار (دام، زراعت،باغبانی و آبزی پروری )است.
وی سطح زراعت را ۹۰۰ هکتار بیان کرد که شامل ابزی پروری ۱۲۰هکتار با تولید ۱۵۰۰تن ماهیان گرم آبی،۱۰۰هکتار باغ شامل نارنگی پیش رس و ۱۷۰۰راس دام تلیسه می باشد.
روح اله سازواری توسعه دامپروری را یکی از اولویت های هلدینگ دشت ناز بیام نموده و این گفت این شرکت پروار بندی گوساله ۱۰۰۰۰راسی را در دست اقدام دارند.
کاوه جعفری خورشیدی اظهار نمود: سازمان نظام مهندسی ضمن حمایت از واحدهای تولید شیر و گوشت دام بزرگ، به دنبال توسعه و ایجاد مراکز دام سبک در استان بوده و تمام توان خود را در ایجاد و مشاوره این مراکز به کار خواهد گرفت.

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.