wrapper

جدیدترین خبرها

دکتر علی بابایی کارنامی نماینده مردم شهرستان ساری و میاندرود با حضور در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: دانش یکی از پتانسیل مهم و اساسی سازمان در ارتقای بخش کشاورزی است که باید بصورت نهادینه و با برنامه ریزی مدور مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح نمود: سازمان نظام مهندسی با ایجاد یک گروه از نخبگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سطح استان این امکان را فراهم خواهد ساخت تا مرکز پژوهش های مجلس از ایده های نو این گروه در تصمیم گیری خود در سطح کلان استفاده نماید.

علی بابایی کارنامی یادآور شد: سازمان نظام مهندسی باید از تمام ظرفیت های نمایندگان استان را در اعتلای بخش کشاورزی و منابع طبیعی استفاده نموده تا هم در تولیدات فنی و مهندسی صادرات محور و اشتغال دانش آموختگان اقدامات موثری را انجام دهد.

کاوه جعفری خورشیدی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ادامه گزارشی از روند فعالیت سازمان اعم از ایجاد مراکز توان افزایی، سهم بری دانش از تولید، کشاورزی قراردادی و بر دانش و سرمایه به عنوان عوامل پیش برنده جهش تولید اشاره نمود.
 

بیست و هفتم اردیبهشت ماه
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان مازندران

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.