wrapper

جدیدترین خبرها

رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گفت : این موسسه تمام توان و امکانات خود را در بخش های مختلف آبزی پروری در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قرار خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، حسن نصراله زاده بیان کرد: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در بخش های مختلف(ارزیابی، بهداشت، بیوتکنولوژی و ...) در حال فعالیت می باشد.

وی در ادامه اظهار نمود: این پژوهشکده در بخش های تحقیقاتی با دارا بودن کشتی تحقیقاتی پروژه های مختلفی را بصورت داخلی و خارجی انجام می دهد.

کاوه جعفری خورشیدی با اشاره به همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تولید کننده های بخش با ایجاد مراکز خصوصی توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان گفت: این مراکز جهت انتقال دانش به عرصه تولید راه اندازی می شوند.

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.