wrapper

جدیدترین خبرها

در نشست مشترک مدیرکل شیلات با رییس سازمان نظام مهندسی استان مطرح شد:

توسعه بهینه ظرفیت آبزی پروری استان با ورود دانش به عرصه تولید

در نشست مشترک مدیرکل شیلات استان با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بر توسعه صنعت آبزی پروری استان با دانش فنی و مهندسی، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سنم استان، در این نشست کاوه جعفری خورشیدی رییس سازمان مهندسی کشاورزی استان بر دو عامل دانش و سرمایه به عنوان عوامل پیش برنده تولید، در سال جهش تولید اشاره نمود و گفت سازمان نظام مهندسی با داشتن سرمایه دانش امکان افزایش بهره وری در سطح را با کاهش ضریب تبدیل در عرصه تولیدات آبزی پروری استان محقق خواهد کرد.

رییس شورای سازمان نظام مهندسی استان افزود؛ این سازمان با برنامه ریزی مدور به دنبال مهارت آموزی دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نهایتا سهم بری دانش از تولید و کشاورزی قرار دادی است.

حسن اسحاقی مدیرکل شیلات استان در این نشست گفت: هدف این اداره کل هم افزایش بهره وری، تسهیل و تسریع در صدور مجوزها، آموزش بهره برداران و آشنایی کارشناسان با به روز ترین تکنولوژی های آبزی پروری می باشد و تمام امکانات و خود را برای تحقق این اهداف به کار خواهد گرفت تا این امر محقق گردد.

شایان ذکر است؛ در این نشست معاونین اداره کل شیلات، مشاورین و مدیر و کارشناس شیلاتی سازمان نظام مهندسی استان نیز حضور داشتند.

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.