wrapper

جدیدترین خبرها

مازندران

ارائه خدمات تلقیح مصنوعی در مرکز خدمات پژوهش های کاربردی و انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی سازمان، ارائه خدمات تلقیح مصنوعی در مرکز خدمات پژوهش های کاربردی و انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی و منابع طبیعی سید ماکان موسوی کاشانی در شهرستان جویبار انجام شده است که در فایل پیوست فیلم آن قابل مشاهده می باشد.

علیرضا کاظمی افزود: این مراکز خدمات فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی، کانون اشاعه دانش و تکنولوژی های نوین در محیط های تولید کشاورزی می باشند که به اتکای ظرفیت های مردمی و به صورت داوطلبانه راه اندازی می شوند.

ادامه مطلب...

بازدید رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از واحد مرغداری

به گزارش روابط عمومی سازمان، کاوه جعفری خورشیدی از واحد‌ مرغداری با ظرفیت ۴۰هزار قطعه و مدیریت کاوه رحمتی در شهرستان نور بازدید کرد.

علیرضا کاظمی افزود: این واحد با دارا بودن مسئول فنی(امید رنجبران) عضو سازمان به مدت سه سال سبب ارتقا و افزایش بهره وری در واحد شده است.

وی اظهار کرد: عملکرد امید رنجبران: سن ۳۸روز به وزن ۲۷۰۰گرم مرغ زنده دست یافته و ضریب تبدیل غذایی که در این وزن حدود ۱.۷ را به ۱.۵۴ برساند.

گفتنی است در این بازدید که با هماهنگی شعبه نظام مهندسی در شهرستان نور صورت گرفت، مدیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه نیز حضور داشتند.

ادامه مطلب...

اخذ ۸ مجوز مرکز خدمات توان افزایی و مهارت آموزی

به گزارش روابط عمومی سازمان، با پیگیری های صورت گرفته تا اکنون ۳۹ مجوز مراکز توان افزایی و مهارت آموزی و ...در سطح استان توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و‌منابع طبیعی کشور صادر شد.

از این تعداد ۳۳مورد مراکز توان افزایی و مهارت آموزی، ۴ مورد انتقال تکنولوژی نوین ، ۱مورد پژوهش های کاربری، ۱مورد خدمات مدیریت صادرات کشاورزی می باشد.

گفتنی است که تعداد ۴مورد دیگر در حال تکمیل مدارک بوده که پس از آن جهت صدور به سازمان مرکزی ارسال می گردد.سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران همچنان رتبه نخست ایجاد مراکز فوق را در سطح کشور دارا می باشد.

ادامه مطلب...

بازدید رییس و همکاران سازمان از واحد های مستقر در شهرستانهای استان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، با هماهنگی های بعمل آمده با واحد های تولیدی مستقر در سطح شهرستان های استان کاوه جعفری خورشیدی و همکاران بطور جداگانه(سه اکیپ) از کارخانه تخصصی خوراک آبزیان، گلخانه مدرن آنتوریوم، پرورش ماهی سردآبی، پرورش ماهی در قفس و گلخانه پرورش لیمو ترش به ترتیب در شهرستان های بابل و نور بازدید نمودند.

در این بازدید کارشناسان ستاد استان با حضور در واحد های تولیدی ضمن معرفی اهداف سازمان در خصوص ایجاد مراکز مهارت آموزی و سهم بری دانش از تولید و ... با بهره برداران گفتگو نمودند.

در راستای این بازدید تفاهم نامه های همکاری و ایجاد مراکز مهارت آموزی فی مابین سازمان نظام مهندسی با واحد های فوق منعقد گردید.

ادامه مطلب...

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.