چاپ کردن این صفحه

دکتر عظیمی معاون امور اقتصادی استانداری یزد و مهندس سجادی پور رییس جهاد کشاورزی استان از غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در اولین روز از نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور بازدید کردند.