wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال رونق تولید"

نظر به اهمیت افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی، اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و ضرورت بهره گیری از تمام ظرفیت ها و امکانات ممکن در راستای کمک به این مهم و به منظور استقرار رویه ای نظام مند و ساختار یافته در چگونگی استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی در انجام برخی امور اجرایی و کارشناسی تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب منطقه ای و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی امضاء شد

بهره گیری از ظرفیت شرکت های مهندسین مشاور ، پیمانکاران، مراکز خدمات رسان تخصصی آب، کشاورزی و محیط زیست غیر دولتی در ارائه خدمات به بهره برداران منابع آبی و انجام طرح ها و پروژه های شرکت آب منطقه ای و و نیز بهره گیری از ظرفیت قانونی و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی به منظور تقویت بخش نظارت عالی شرکت بر تعدادی از فرآیند های مورد عمل به عنوان موضوع این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است

فعالیتهای مورد توافق :

- تهیه نقشه های اراضی تحت شرب چاه های پروانه دار کشاورزی
- همکاری در خصوص تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه مشمول فرم شماره یک
- استفاده از شرکت های مستقر در شهرستانها به عنوان مراکز خدمت رسان(مراکز نمایندگی نظام مهندسی در شهرستانها) جهت انجام بخشی از فرآیند خدمات مربوط به بهره برداران منابع آب
- همکاری در پایش کمی و کیفی منابع آب (آمار برداری)
- همکاری در انجام گشت های بازرسی
- همکاری در پروژه های طرح تعادل بخشی
- همکاری در طرح نصب کنتورهای حجمی و هوشمند
- نظارت بر شرکت های حفاری
- همکاری در طرح سازگاری با کم آبی

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.