چاپ کردن این صفحه

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی پیرو مصوبات نهمین جلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان اولین جلسه مشترک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان جهت جذب کارشناسان ناظر سال زراعی 99-98 روز دوشنبه مورخ 22 مهرماه 98 در محل دفتر سازمان نظام مهندسی استان برگزار گردید.

بر اساس این گزارش در ابتدای جلسه مهندس جهانتیغ رییس سازمان نظام مهندسی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از کارشناسان کشاورزی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و بند ه ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه و از سویی تمهیدات فراهم شده در موافقت نامه های سازمان جهاد کشاورزی در استان ، بر مسئله جذب کارشناسان ناظر تاکید و ابراز امیدواری کرد این جلسه منتج به فراهم شدن و آغاز فرآیند جذب ناظرین گردد.

در ادامه حاضرین در جلسه نکات و موارد مورد نظر را مطرح و اعلام تمامی معاونت ها و مدیریت های ستادی با توجه به محدودیت نیروی انسانی،امکانات و ناوگان حمل و نقل در شهرستان ها موافق با جذب ناظر می باشند.

در پایان مقرر شد پیشنهادات زیر پس از موافقت رییس سازمان جهاد کشاورزی استان توسط اعضای جلسه پیگیری و تمهیدات لازم صورت گیرد.

1- پیشنهاد شد با توجه به مشکلاتی که در سنوات قبل بدلیل عدم نیاز سنجی مناسب در بکارگیری کارشناسان ناظر ایجاد گردید . جذب ناظرین امسال بر اساس نیاز سنجی واقعی صورت پذیرد.

2- پیشنهاد شد در صورت موافقت رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با اجرای طرح بکارگیری ناظرین ، سازمان جهاد کشاورزی با رعایت مقررات نسبت به عقد قرارداد با سازمان نظام مهندسی اقدام نماید.

3- تبصره: در صورت موافقت و انعقاد قرارداد با سازمان نظام مهندسی امکان بیمه کارشناسان ناظر توسط این سازمان فراهم گردد

4- پیشنهاد گردید روند جذب ناظرین به صورت برگزاری آزمون علمی و جمع بندی سایر شاخص های مربوطه باشد

5- پیشنهاد گردید در صورت اجرای طرح برای کیفی شدن کار ناظرین برنامه آموزشی و مهارتی جهت متقاضیان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی تدوین گردد.

6- پیشنهاد شد شرح وظایف کارشناسان ناظر توسط معاونت ها و مدیریت های سازمان جهاد کشاورزی استان به سازمان نظام مهندسی اعلام و در مفاد قرارداد درج گردد.