wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی دراین دیدار بسترسازی برای بهره مندی آسان از خدمات فنی و مهندسی را ضروری دانست وی قرار گرفتن عدالت محوری را در سرلوحه فرایندها الزامی دانست. محمدباقرمیری برنامه ریزی و گزینش صحیح دانش آموختگان بمنظور ایجاد اشتغال در گرایش های منابع طبیعی و آبخیزداری را عامل مهمی در راستای توسعه پایدار و حفظ منابع عنوان کرد. این مقام مسئول تقویت زیرساخت های اولیه در جهت حمایت از طرح های و ایده ای نو را گام مهمی در پیشبرد اهداف دانست. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نظارت و ارزیابی مستمر و دقیق را از رسالت های اصلی دانست و گفت: در راستای واگذاری امورتصدیگری و کوچک کردن دولت باید شرایط را برای ترویج و تقویت فرهنگ اشتغال در بخش خصوصی با رویکرد دانش محوری داشته باشیم،که در این راه دولت با حمایت و نظارت صحیح می تواند باعث تسهیل و هدایت صحیح کارها در مسیر اصلی خود شود.

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.