wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

مدیرسیستم

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مدیران صدور مجوز سازمان نظام مهندسی استان های هرمزگان، مرکزی و یزد

رییس سازمان مرکزی گفت: فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی به نحوی باید تسریع و تسهیل شود که منجر به کاهش زمان بری صدور مجوزها گردد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی، شاهرخ رمضان نژاد در ارتباط تصویری با مدیران صدور مجوز سازمان نظام مهندسی استان های هرمزگان، مرکزی و یزد گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش کشاورزی، به دنبال تسهیل و روان سازی صدور مجوزها به عنوان دروازه ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی، بهبود فضای کسب و کار، و تسریع جریان سرمایه گذاری و جلب سرمایه های مردمی بوده و در همین راستا علارغم وجود مشکلات متعدد قدم های مثبت و مؤثری برداشته است.

وی تصریح کرد: بایستی تمامی موانع و محدودیت ها و همچنین تعارضات و تضادهای موجود با فرامین و تدابیر رهبری در خصوص جهش تولید شناسایی و برای پیگیری در هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اعلام گردد تا در سال پیش رو، با تغییر نگاه مسؤولین مربوطه به فرد تولیدکننده، زمینه ایجاد جهش تولید در بخش فراهم شود.

ادامه مطلب...

ارتباط تصویری زنده رییس سازمان مرکزی با مدیران برخی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در مناطق مختلف کشور

رییس سازمان مرکزی گفت: انتظار عمومی و اقتضای شرایط فعلی از سازمان پاسخ به این سئوال است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و متخصصان عضو آن، برای کشاورزان و کشاورزی چه برنامه ایی دارد، لذا اهداف و سیاست های سازمان در این دوره با تغییر رویکرد، در پاسخ به همین انتظار جامعه، طراحی و تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی، شاهرخ رمضان نژاد در ارتباط تصویری زنده با مدیران برخی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی  در مناطق مختلف کشور گفت: نهادسازی و ایجاد شبکه غیردولتی برای انتقال دانش و فن آوری در قالب مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در دستور سازمان است.

وی افزود: راهبرد و رسالت اصلی سازمان به عنوان یک نهاد دانشی، افزایش بهره وری با بهره گیری از نهاده دانش و انتقال آن به عرصه تولید می باشد.

رمضان نژاد تصریح کرد: مراكز خدمات كشاورزي غيردولتي به عنوان ویترین دانش و فناوری های نوین کشاورزی، با هدف نهادسازي و ظرفیت سازی در بخش غيردولتي در جهت دسترسي فيزيكي و اقتصادي آسان به دانش، اطلاعات و فن آوري های کشاورزی ايجاد می شوند.

رییس سازمان مرکزی اظهار داشت: توسعه مناسبات جدید در کشاورزی از جمله "اشتعال دانش مزد محوری" و "سهم بری دانش از تولید" یکی از اولویت های سازمان در عرصه کشاورزی است و برای نخستین بار تلاش شده تا با کمک مراکز قرارداد "سهم بری دانش از تولید" در بخش کشاورزی را در بستر کشاورزی محقق نماییم که این امر به برجسته سازی نقش علم و دانش و حضور و پیوند مهندسان کشاورزی با تولید کنندگان کمک خواهد کرد.

وی گفت: توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در محیط های تولید، موجب جاری شدن دانش در محیط های کشاورزی خواهند شد.

رمضان نژاد افزود: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان الگوی جدید ارائه خدمات در بخش کشاورزی، خدمات متنوع مورد نیاز تولیدکنندگان و کشاورزان را ارائه می نمایند.

رییس سازمان مرکزی تأکید کرد: مراكز خدمات كشاورزي غيردولتي به عنوان کانون اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی بایستی در عرصه تولید، توسعه کسب و کارهای نوین کشاورزی و روستایی و عملیات پیش و پس از تولید (Agribusiness) اثرگذار باشند.

ادامه مطلب...

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.