wrapper

جدیدترین خبرها

مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم گفت: آموزش‌های مهارتی به منظور بهینه‌سازی واحدهای کشاورزی، مدرن سازی بخش‌های تولیدی، ‌اشتغال دانش آموختگان و همچنین ارتقای بهره‌وری در حوزه کشاورزی و دامپروری در دستور کار این سازمان می باشد.

مجید پهلوانی درگفت و گو با خبرنگار ایرنا،‌ تاکید کرد: ‌۱۲ واحد مدرن کشاورزی، ‌دامپروری و صنایع غذایی قم برای ارتقای مهارت‌ها و سطح علمی کشاورزان استان مشارکت دارند.

پهلوانی با اشاره به فعالیت واحدهای مدرن و صنعتی کشاورزی در این استان، اظهار داشت: استان قم دارای واحدهای تولید مدرن در بخش‌های کشاورزی،‌ دامپروری و صنایع غذایی است که از ظرفیت ین واحدها برای ارتقای مهارت‌های سایر واحدهای تولیدی استان استفاده می‌شود.

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.