wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

سازمان نظام مهندسی کشاورزی بازوی توانمند وزارت جهادکشاورزی در انجام امور اجرایی و فنی

مشاور وزیر جهادکشاورزی با حضور در سازمان مرکزی مطرح کرد:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی بازوی توانمند وزارت جهادکشاورزی در انجام امور اجرایی و فنی

مشاور وزیر جهادکشاورزی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک سازمان مردمی و دانشی، بازوی توانمند وزارت جهادکشاورزی در کاهش تصدی گری ها و انجام امور اجرایی و فنی بخش کشاورزی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس خداکرم جلالی با حضور در سازمان مرکزی، در گفتگوی صمیمی با رییس سازمان مرکزی، با تأکید بر نقش سازمان نظام مهندسی در بخش کشاورزی گفت: سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم با تغییر رویکردها، سیاست ها و برنامه های خود، در مسیر رشد و توسعه در حال حرکت بوده و بایستی در این مسیر با استفاده از دانش و فناوری های جدید کشاورزی، ضمن نظام بخشیدن به فعالیت های کشاورزی، قدم های مؤثری در حهت توسعه و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی بردارد.

رییس اسبق سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی بایستی با برنامه ریزی دقیق و مؤثر و ظرفیت سازی های مورد نیاز، زمینه حضور و فعالیت مهندسین کشاورزی در عرصه های تولیدی را فراهم نماید.

وی اظهار داشت: با توجه به نارسایی های موجود در نظام آموزشی کشور، یکی از نیازهای مهم و اساسی بخش، توسعه برنامه های مهارت آموزی است که خوشبختانه سازمان نظام مهندسی در این زمینه با مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی مراکز توان افزایی و مهارت آموزی زمینه اجرای آموزش های مهارت محور را فراهم کرده است.

رییس سازمان مرکزی در این نشست ضمن تشریح سیاست ها، برنامه ها و اقدامات در دوره پنجم فعالیت سازمان، گفت: سرعت پایین توسعه و گسترش دانش و تکنولوژی های نوین، کندی ورود سرمایه های مردمی در بخش و جاماندگی نظام بازار کشاورزی از تولید مشکلات مهم و اساسی پیش روی بخش کشاورزی می باشد که سازمان نظام مهندسی برای برطرف کردن مشکلات یاد شده برنامه های مشخص و مدونی را در دستور کار قرار داده است.

رمضان نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت های جدید و ظرفیت سازی های انجام شده توسط سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با هدف نهادسازی و ظرفیت سازی و تسریع جریان دانش در محیط های کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی را راه اندازی کرده است که این مراکز به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در محیط های تولید، موجب جاری شدن دانش در محیط های تولیدی خواهد شد.

رییس سازمان مرکزی ضمن تشریح برنامه ها و اقدامات سازمان در تسهیل و تسریع صدور مجوز واحدهای تولیدی گفت: سازمان نظام مهندسی با هدف بهبود فضای کسب و کار، به دنبال تسریع جریان و جلب سرمایه های مردمی در بخش کشاورزی می باشد.

ادامه مطلب...

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از سیاست ها و برنامه های سازمان نظام مهندسی حمایت می کند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شواری اسلامی با حضور در سازمان مرکزی مطرح کرد:

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از سیاست ها و برنامه های سازمان نظام مهندسی حمایت می کند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از سیاست ها و برنامه های سازمان نظام مهندسی برای ارتقای جایگاه بخش کشاورزی و مهندسین کشاورزی حمایت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دکتر محمد رشیدی، نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با حضور در سازمان مرکزی ، با اشاره به مشکلات و ظرفیت های بخش کشاورزی گفت: بایستی با بهره گیری از توان دانشی و فنی سازمان نظام مهندسی و استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی، ضمن مرتفع کردن مشکلات، از ظرفیت های بخش کشاورزی بهره گیری لازم را انجام داد.

وی اظهار داشت: سیاست مجلس یازدهم ارتقای سطح معیشت مردم و مردمی کردن اقتصاد کشور می باشد که خوشبختانه در بخش کشاورزی، سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی هم در همین راستا می باشد که بایستی با تقویت ارتباط و تعاملات سازنده متقابل، این سیاست ها به مورد اجرا گذاشته شود.

دکتر رشیدی اظهار داشت: نهادسازی های انجام شده و ایجاد شبکه غیردولتی توسط سازمان نظام مهندسی برای انتقال و اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در محیط های تولید اقدامی مفید و اثرگذاری برای تسریع جریان دانش در محیط های کشاورزی بوده و مورد حمایت کمیسیون کشاورزی نیز می باشد.

وی تصریح کرد: مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی که توسط سازمان نظام مهندسی با اتکای به ظرفیت های مردمی در محیط های تولیدی راه اندازی می شوند بایستی در سطح دهستان ها توسعه پیدا کند و در این مسیر کمیسیون کشاورزی آمادگی هر گونه حمایت و پشتیبانی از این موضوع را دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید و تأکید بر برنامه های مهارت آموزی سازمان نظام مهندسی، گفت: برای توسعه برنامه های مهارت آموزی اعضای سازمان، بایستی واحدهای مهارت آموزی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند تا زمینه توسعه بیشتر برنامه های مهارت آموزی کارشناسان بخش فراهم گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مدیریت منابع آب کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: نظام مدیریت منابع آب کشور نیازمند اصلاح و بازنگری است و مصرف کنندگان آب باید به میزان مصرف در مدیریت منابع آب کشور سهم و نقش داشته باشند و اگر یک بخش و یا جامعه ای سهم بیشتری در مصرف آب کشور دارد، باید به همان اندازه در مدیریت آن نیز سهیم باشد. وی افزود: برای رسیدن به حکمرانی خوب و مشارکت همه ذینفعان و مصرف‌کنندگان، لازم است این نظام بازنگری و کارآمد شود.

ادامه مطلب...

سازمان نظام مهندسی کشاورزی اجرای برنامه ها و سیاست های خود را با اتکای به ظرفیت های مردمی پیگیری می نماید

رییس سازمان مرکزی در دیدار با عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی اجرای برنامه ها و سیاست های خود را با اتکای به ظرفیت های مردمی پیگیری می نماید

رییس سازمان مرکزی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی با الهام از بیانیه گام دوم انقلاب، اجرای برنامه ها و سیاست های خود را با اتکای به ظرفیت های مردمی پیگیری می نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در دیدار با عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شواری اسلامی، با اشاره به سیاست های سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم، گفت: توسعه برنامه های مهارت آموزی، توسعه مناسبات جدید کشاورزی از قبیل؛ سهم بری دانش از تولید، اشتغال دانش مرد محوری، کشاورزی قراردادی و همچنین ظرفیت سازی و نهادسازی برای تسریع جریان ورود دانش به محیط های کشاورزی از جمله سیاست های مهم این سازمان است که در دوره پنجم با اتکاری به ظرفیت های عظیم مردمی تدوین شده است.

وی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی در این دوره به دنبال تعدیل وضعیت استقرار فعالیت های کشاورزی و اعضای سازمان می باشد و به همین منظور با هدف نهادسازی مورد نیاز، برنامه توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی در دهستان های کشور را با شعار هر دهستان یک مرکز در دستور کار خود قرار داده است.

رییس سازمان مرکزی در این دیدار با اشاره مشکلات مهم بخش کشاورزی؛ کند بودن جریان ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی، سرعت پایین توسعه و گسترش دانش و تکنولوژی های نوین در بخش و جاماندگی نظام بازار از نظام تولید را سه مشکل عمده بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن مشکلات یاد شده برنامه های مورد نظر خود را تدوین و آماده سازی کرده است که حمایت و پشتیبانی های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شواری اسلامی موجب تسریع اجرای برنامه های مورد نظر خواهد بود.

ادامه مطلب...

نظارت دقیق و روزانه بر فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی در دستور کار سازمان مرکزی می باشد

رئیس سازمان مرکزی در گردهمایی ویدئوکنفرانسی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

نظارت دقیق و روزانه بر فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی در دستور کار سازمان مرکزی می باشد

رییس سازمان مرکزی گفت: به منظور تسهیل فرآیند و کاهش زمان بری صدور مجوز واحدهای تولیدی و بهبود فضای کسب و کارهای کشاورزی، نظارت دقیق و روزانه بر فرآیند صدور مجوزها در دستور کار سازمان مرکزی بوده و سازمان استان ها موظف به اجرای دقیق فرآیندهای ابلاغی سازمان مرکزی می باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در گردهمایی ویدئوکنفرانسی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها، گفت: صدور مجوز واحدهای تولیدی به عنوان یک وظیفه مرتبط با امور اجرایی و حاکمیتی، خدمت عمومی سازمان در بخش بوده و بایستی نظارت های مستمر و دقیق بر موضوع انجام شود.

رییس سازمان مرکزی با تأکید بر ضرورت اجرای سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی گفت: اجرای سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی، شفافیت در آمار و اطلاعات، تسهیل پاسخگویی به ذینفعان و ذیربطان و تدوین و طراحی دقیق برنامه‌های بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: در همین راستا مقرر شده است طرح کاداستر زمین های کشاورزی به سازمان واگذار گردد که با مشاکت شرکت های دانش بنیان و با بهره گیری از ظرفیت ها، توانمندی ها و قابلیت های مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

رمضان نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تفاهم نامه مشترک سه جانبه فیمابین سازمان نظام مهندسی، وزارت جهادکشاورزی و صندوق کارآفرینی امید اشاره کرد و گفت: بایستی هماهنگی ها و اقدامات لازم برای بهره مندی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان تسهیلگران بخش کشاورزی از تسهیلات و حمایت های صندوق کارآفرینی امید فراهم شود.

ادامه مطلب...

توسعه همکاری های مشترک سازمان نظام مهندسی و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

نشست مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به منظور توسعه همکاری های مشترک فیمابین با حضور رییس سازمان مرکزی و هیأت همراه و مدیران پژوهشکده گیاهان دارویی در محل پژوهشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب...

ارتقای توانمندی های حرفه ای کارشناسان خاکشناسی و تغذیه گیاهی

با همکاری سازمان نظام مهندسی و موسسه تحقیقات خاک و آب انجام می شود:

ادامه مطلب...

راه اندازی مراکز خدمات مشاوره تغذیه گیاهی در دستور کار سازمان نظام مهندسی می باشد

رییس سازمان مرکزی گفت: راه اندازی مراکز و دفاتر خدمات مشاوره تغذیه گیاهی با هدف ارتقای سلامت غذا، تقویت تغذیه گیاهی و ارتقای بهره وری از برنامه های مورد نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد.

ادامه مطلب...

انسجام بخشی به فعالیت های حرفه ای اعضاء یکی از اولویت های مهم سازمان نظام مهندسی می باشد

رییس سازمان مرکزی گفت: انسجام بخشی به فعالیت های حرفه ای اعضاء برای انجام وظایف قانونی، یکی از اولویت های مهم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابه طبیعی می باشد.

ادامه مطلب...

دانش سازمانی و جمعی عامل پویایی و اقتدار هر سازمان می باشد

رییس سازمان مرکزی گفت: امروزه در مدیریت نوآوری، دانش سازمانی و جمعی مهم بوده و هر سازمانی که دانش سازمانی و جمعی بالایی داشته باشد، پویایی و اقتدار آن سازمان بیشتر خواهد بود.

ادامه مطلب...

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.