چاپ کردن این صفحه

آيين رونمايي و تبيين "نظام آموزش بازرگاني با كسب و كار كشاورزي ايران" (نابكا) با حضور اعضاي ارشد اتاق بازرگاني بین الملل، اتاق بازرگانی ايران، مسؤولین ارشد وزارت جهاد كشاورزي، رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور و استان ها، توليد كنندگان و صادر كنندگان برتر كشوري، مدیران عامل مراکز خدمات کشاورزی، تشکل های مرتبط با جامعه کشاورزی و مجامع دانشگاهی و اصحاب رسانه در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.