چاپ کردن این صفحه

در پی تصمیم  اخیر هیأت دولت و ستاد مقابلع با کرونا مبنی بر ممنوعیت فعالیت اصناف و فروشگاه ها تا 16 فروردین و در راستای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی مهندس عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهادکشاورزی با ارسال نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواستار مستثنی شدن فروشگاه های نهاده های کشاورزی از این تصمیم شد