wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

در اجرای اولین محور از محورهای شش گانه برنامه جهش تولید ابلاغی سازمان مرکزی با موضوع "توسعه زنجیره های تولید محصولات صادرات محور"، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان را پس از ارایه برنامه و ظرفیت های سازمان، مسؤول تهیه برنامه تولید محصولات صادرات محور تعیین نمود.

براساس برنامه جهش تولید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طببعی، توسعه تولید محصولات برپایه صادرات اولین محور برنامه ابلاغی به سازمان استان هاست که ایجاد و توسعه مراکز خدمات مدیریت صادرات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با هدف ارتقاء و ظرفیت سازی در فرهنگ صادرات محصولات کشاورزی، راه اندازی کارگوهای کشاورزی (سیستم حمل و نقل هوایی محصولات کشاورزی) با هدف فراهم نمودن ساختار فنی و پشیتبان صادرات، طراحی و اجرای سیستم کدینگ و رهیابی بین المللی محصولات کشاورزی منطبق با نظام جهانی و توسعه نظام آموزشی بازرگانی کشاورزی ایران (نابکا) از جمله مهمترین پروژه های برنامه توسعه تولید محصولات صادرات محور می باشد.

گفتنی است سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برنامه جهش تولید را به اتکای به ظرفیت های مردمی در شش محور توسعه زنجیره های تولید صادرات محور، گسترش دانش و تکنولوژی های نوین کشاورزی، تقویت ورود سرمایه های مردمی در بخش کشاورزی، توسعه مشاغل و کسب و کارهای نوین کشاورزی، توسعه مشاغل اقلیم محور و کاهش ضایعات و مدیریت علمی و اقتصادی پسماندها طراحی و تدوین کرده است.

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.