wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

توسط رییس سازمان مرکزی انجام شد:
انتصاب مجری طرح هویت گذاری و پلاک کوبی دام

طی حکمی از طرف رییس سازمان مرکزی، سید حمید ارشادی به عنوان مجری طرح هویت گذاری و پلاک کوبی دام منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است:
در اجرای بخشنامه وزیرمحترم جهاد کشاورزی به شماره 16816/020 مورخ 12/07/1399 مبنی بررسالت این سازمان دراقدام ملی جمع آوری و شناسایی اطلاعات جمعیت دام و طیور فعال کشور جهت تخصیص نهاده ها و با توجه به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "مجری طرح هویت گذاری و پلاک کوبی دام" این سازمان منصوب می شوید.
در این حکم همکاری و بهره گیری از امکانات و توان کارشناسی سازمان و تشکل های ذیربط و در چارچوب سیاست های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای انجام وظایف محوله طرح به نحومطلوب از مجری طرح، مورد درخواست رییس سازمان مرکزی بوده است.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.