wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

توسط صندوق مشترک استان ها انجام شد:
تفاهم نامه همکاری مشترک
صندوق مشترک استان ها و شرکت خوشه پروران زیست فناور
(با موضوع تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به کودهای زیستی)

تفاهم نامه همکاری صندوق مشترک استان ها و شرکت خوشه پروران زیست فناور با موضوع تسهیل دسترسی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به کودهای زیستی توسط مدیران عامل دو مجموعه یاد شده امضاء و مبادله شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، معرفی و فروش محصولات تولید شده توسط شرکت، ترویج و معرفی شرکت و محصولات آن به فروشگاه های فعال تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز با هماهنگی و نظارت طرفین از مهمترین محورهای همکاری این تفاهمنامه مشترک می باشد.
شایان ذکر است، نیتروباکتر، فسفوپاورباکتر، پتاس پاورباکتر، سولفوپاورباکتر، پتاس وافر، آمینووافر، کلسیم وافر و کیلات آهن از جمله مهمترین کودهای زیستی تولید شده توسط شرکت خوشه پروران زیست فناور می باشند.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.