wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

در سازمان مرکزی امضاء و مبادله شد:
تفاهم همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی و شرکت آوند میراب آبان رایان

در راستای اجرای برنامه های راهبردی و استراتژیک معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور استفاده بهینه از توانمندی ها، امکانات، تجهیزات و ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، فناوری و تولیدی طرفین جهت توسعه دانش بنیان و افزایش ضریب نفوذ دانش و ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی، تفاهم همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبی کشور و شرکت آوند میراب آبان رایان با امضای سرپرست معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی و رییس هیأت مدیره شرکت مذکور مبادله شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، عمومیت بخشی به کاربرد دانش تولید شده توسط شرکت مبنی بر استفاده از سامانه هوشمند طراحی الگوی کشت و برنامه ریزی بهینه آبیاری (هوش آب) به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی محور اصلی این تفاهم نامه همکاری می باشد.
عمومیت بخشی و اطلاع رسانی فناوری هوش آب به بهره برداران بخش کشاورزی، برآورد حجم آب مورد نیاز برای محصولات زراعی و باغی تحت پوشش سیستم هوش آب در مناطق مختلف و ارائه الگوی مناسب آبیاری بر اساس حقآبه موجود، برآورد تناژ محصولات زراعی و باغی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مورد نیاز بهره برداران، اعضای حقیقی و حقوقی و مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی سازمان جهت پیاده سازی طرح، اجرای طرح به صورت پایلوت در دهستان هایی که در آن مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی دایر شده است و تنظیم قرارداد با نگاه سهم بری دانش از تولید، از مهمترین موضوعات مورد نظر در این توافق می باشد.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.