wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

خبرنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (آذر ماه 1399) منتشر شد.

در بخشی از سرمقاله این شماره که با موضوع "ضرورت تدوین ضوابط و مقررات فني و اجرایی برای نظام مند کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی كشاورزي" نوشته شده، آمده است: اساس توفيق در تدوين و اجراي ضوابط و مقررات فني و اجرایی، منابع انساني است و هرچه منابع انساني بخش در دانشگاهها، دستگاه هاي اجرائي و سازمان نظام مهندسي و توليد كنندگان ما غني تر باشند، نظام فني مهندسي تدوين شده غني تر و در اجرا نيز موفق تر خواهد بود. 

بر همین اساس، به استناد ماده (20) دستورالعمل اجرایی ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور (موضوع تبصره های 1، 2، 3 و 5) و ماده (4) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام فنی و اجرایی در واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران تدوین ضوابط و مقررات فني و اجرایی را به طور جد، در دستور کار خود قرار داده است.

بارگیری پیوست‌ها:

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.