wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

مسؤول فنی داروخانه گیاهپزشکی عنوان نمود:

کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری با نظارت و اجرای اصول علمی، فنی و مهندسی در واحدهای تولیدی محقق خواهد شد

مسؤول فنی داروخانه گیاهپزشکی گفت: کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی با نظارت و اجرای اصول علمی، فنی و مهندسی محقق خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، علی طبرستانی مسئول فنی داروخانه گیاهپزشکی با تاکید بر ضرورت اجرای اصول، معیارها و ضوابط علمی در واحدهای تولیدی گفت: با توجه به عدم شناخت علمی سیکل زندگی آفات و بیماری ها توسط کشاورزان، توصیه های علمی و فنی کارشناسان که از طریق حضور مسئول فنی در واحدهای تولیدی، ضمن کاهش مصرف سموم و دفعات سمپاشی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید را به دنبال خواهد داشت.

این مسئول فنی با اشاره به اهمیت ورود دانش در عرصه های تولید، اظهار کرد: با ورود کارشناسان دارای دانش فنی به عرصه های تولید و اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در محیط های کشاورزی، کیفیت و کمیت تولید در اراضی شالیزارهایی که ۲۰ کیلوگرم در سال زراعی مصرف کود اوره داشته اند، بیشتر از زمانی بوده که ۲۵۰ کیلوگرم از این کود را استفاده می کردند.

وی تصریح کرد: با استفاده از محلول پاشی اسید آمینه خالص به جای کود اوره، علاوه بر عدم هدر رفت در اراضی شالیزاری، پیش ساز پروتئین در گیاه بوده و مقاومت را افزایش می دهد.

طبرستانی گفت: ارائه خدمات علمی و فنی در قالب قراردادهای سهم بری دانش از تولید و کشاورزی قراردادی که از طریق مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و مسؤولین فنی واحدهای تولیدی که با مدیریت و نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حال انجام است، موجب توسعه تولید بر پایه دانش و افزایش بهره بهروری می گردد.

شایان ذکر است دکتر علی طبرستانی به همراه همسر خود که هر دو دانش آموخته گیاهپزشکی در مقطع دکتری می باشند، به عنوان مسؤولین فنی فعال در واحدهای تولیدی استان مازندران، خدمات علمی و فنی مورد نیاز تولیدکنندگان را ارائه می نمایند.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.