wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"

مسؤول فنی واحدهای تولیدات گلخانه ای:

بدون حضور مسئول فنی ابریشم بهره وری واحد تولیدی در پیله خواهد ماند

مسئول فنی واحد گلخانه ای در بوشهر، گفت: برنامه ریزی های منسجم و استفاده از ظرفیت مسئولین فنی متخصص، موجب افزایش عملکرد راندمان تولید می شود و عدم حضور مسئول فنی در واحد تولیدی، ابریشم بهره وری را در پیله نگه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس عرب زاده در گفتگو با سنم، به وظایف و کارکرد مسئول فنی اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مسئول فنی، کاهش هزینه های تولید در یک واحد گلخانه ای است و به عبارتی ارزش کار مسئول فنی زمانی دیده می شود که با دانش خود راندمان تولید در واحد سطح گلخانه را افزایش دهد؛ که این امر نیز با شناخت دقیق الگوی کشت در کنار وضعیت آب و خاک، بذر و ملزومات مورد نیاز گلخانه در هر زمان از فصل رشد امکانپذیر است.

وی اظهار داشت: استفاده از مسئول فنی به عنوان مدیر تولید در واحد گلخانه ای طی فصل رشد، سبب افزایش عملکرد و تولید محصول با کیفیت خواهد شد.

شیوا عرب زاده افزود: با شناسایی عوامل محیطی و بیولوژیکی موثر در طی فصل رشد می‌توان از ایجاد بیماری ها، وقوع خسارات و آسیب آفات احتمالی که سبب کاهش عملکرد واحد تولیدی می گردند، جلوگیری کنیم.

مهندس عرب زاده به موارد مهمی که اکثر گلخانه داران باید به آن توجه داشته باشند اشاره و تصریح کرد: در واقع اطلاعات جامع از نوع بذر و نشاء مصرفی، بستر شناسی و تحلیل وضعیت آب و خاک، پیش بینی میزان نیاز گیاه برای افزایش عملکرد محصول با توجه به شناخت دقیق و علمی آب و خاک منطقه کشت و نوع محصول کاشته شده می تواند نقطه عطفی در کمک به گلخانه دار و سرمایه گذار در جهت افزایش (هم کمی و هم کیفی) محصول باشد.

وی یکی از مهم ترین اصول فنی را تنظیم برنامه جامع تغذیه برای واحد گلخانه ای دانست و اظهار داشت: علاوه بر آنالیز عوامل زیستی مرتبط، می بایست در کنار وضعیت پوشش و سازه گلخانه، به فکر عناصر غذایی ماکرو و میکرو مورد نیاز نیز باشیم.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.