wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال جهش تولید"

رییس سازمان مرکزی در پی نامگذاري سال جديد توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان "جهش توليد" و  نقش و رسالت سازمان در تحقق اين شعار موارد ذيل را براي هماهنگي و اجرا به سازمان نظام مهندسی استان ها  اعلام نمود:

به دنبال  پيشنهادات، تمهيدات و تلاش هاي گسترده و مؤثر اين سازمان  براي تحقق شعار رونق توليد در سال 1398 و به ويژه از طريق تسهيل و تسريع در صدور مجوز فعاليت هاي كشاورزي؛ نام گذاري سال 1399 با شعار "جهش توليد" از سوي مقام معظم رهبري فرصت كارساز و اثربخشي است كه مي تواند به تحقق جهت گيري ها و اقدامات سازمان بيانجامد. در سند راهبردي سازمان كه به عنوان نقشه راه جهت فعاليت در دوره پنجم (1398ـ 1402) تهيه و به تصويب شوراي مركزي رسيده است؛ "سرمايه و دانش" دو عامل اساسي براي تحقق جهش توليد در كشاورزي مي باشد كه متأسفانه در سال هاي گذشته  جريان ورود هر دو عامل به محيط كشاورزي همواره ضعيف و كند بوده است؛ به طوري كه علي رغم وجود سرمايه هاي فراوان مردمي و نقدينگي در كشور، شاهد ورود حداقلي از سرمايه هاي مردمي به فعاليت هاي كشاورزي در مقايسه با ساير فعاليت هاي اقتصادي مي باشيم. بررسي ها حاكي از آن است كه در كنار ماهيت و ويژگي هاي طبيعي سرمايه ناپذيري كشاورزي؛ بخش عمده اي از اين عدم رغبت و جذابيت براي ورود سرمايه هاي مردمي مربوط به سختي ها و پيچيدگي هاي اخذ مجوز كسب و كارهاي كشاورزي مي باشد كه در اين ارتباط مي توان فرآيند صدور مجوزهاي كشاورزي را به عنوان دروازه ورود سرمايه و سرمايه گذاري به اين بخش نام برد كه آسان سازي صدور مجوزها مي تواند منجر به تقويت جريان ورود سرمايه مردم به محيط كشاورزي گردد.

در اين راستا، در سال گذشته پيشنهادات و پيگيري هاي مؤثر اين سازمان براي تسهيل و تسريع در صدور مجوزها از قبيل كاهش زمان بري، حذف استعلام هاي موازي و غيرضرور، رفع انحصار در صدور مجوز و ...، به دستاوردهاي راهگشايي منجر گرديد؛ اما همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند اين اقدامات نه تنها كفايت لازم را در تناسب با شعار رونق توليد نداشته است، بلكه مقدمه‌اي براي انجام وظايف محوله بوده كه نام‌گذاري "جهش توليد" براي سال جاري در استمرار و تأكيد بر رونق توليد مي باشد.
عدم انسجام و يكپارچگي مرجع صدور مجوزهاي كشاورزي، منوط بودن صدور مجوزها به اخذ نظر از دستگاه هاي متعدد و بعضا غيرضرور، مقاومت در واگذاري كامل فرآيند صدور مجوزها باعث شده است كه مردمِ آماده براي سرمايه گذاري و تزريق سرمايه خود به كشاورزي در برخي فعاليت ها با  گذشت يك سال موفق به اخذ مجوز نشوند.  سرمايه گذاران متقاضي پرورش انواع حشرات، زنجيره هاي پشتيبان  فعاليت و كسب و كار هاي خرد روستايي و... مثال هايي از سختي و پيچيدگي مجوزها به عنوان مانع ورود سرمايه هاي مردمي به كشاورزي مي باشند. از اين رو، شناسايي موانع پيش روي صدور مجوزها و پيگيري در رفع آنها، نظارت و پيگيري مستمر بر فرآيند صدور مجوزها همچنان ضرورت داشته و از اولويت هاي اين سازمان مي باشد. لذا ضروري است تمامي موانع، محدوديت ها، تعارضات و تضادهاي موجود در تصميمات و دستورالعمل ها، آيين نامه ها و قوانين مربوطه با فرمان رهبري، شناسايي و براي پيگيري به مراجع مسؤول و از جمله هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار اعلام گردد تا همه اين موانع با فرمان رهبري تطبيق داده شوند بر اين اساس، انتظار دارد ضمن احصاء و شناسايي، موارد به سازمان مركزي منعكس شود و در راستاي وظيفه صدور مجوزها؛ سازمان استان ها مجاز به اخذ  استعلام، مدرك و مرحله غيرضرور به واسطه اعلام دستگاه‌هاي اجرايي استان نمي باشند.

همچنين دانش نيز به عنوان عامل تحول در رونق و جهش توليد در بخش كشاورزي با كندي نفوذ و گسترش در كشاورزي مواجه است. دانش كه بنا بر  فرموده مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم، آشكارترين وسيله عزت و قدرت يك كشور محسوب مي شود، علي رغم فراواني در مراكز توليد آن در حوزه كشاورزي از فرآيند انتقال و اشاعه مناسب برخودار نيست.  با دانش گستري در محيط كشاورزي مي توان جهش اساسي در توليدات كشاورزي بدون افزايش سطح، كه براي كشاورزي ايران به دليل محدويت هاي اقليمي امكان كمتري دارد، ايجاد نمود. مردمي كردن بهره وري در كشاورزي مي تواند به گسترش مستمر "نهاده دانش" به كشاورزي منجر شود و از اين طريق مي توان سطح متوسط توليدات را به ميزان حداكثر توليد به دست آمده در واحد هاي بهره‌ور و پيشرو نزديك نمود كه اين  اختلاف سطح در توليد در واحد هاي پيشرو با واحدهايي با عملكرد متوسط، بطور متوسط ده برابر است.

.خوشبختانه، اقدام براي نهادسازي، ايحاد  شبكه غيردولتي و زيرساخت هاي مورد نياز براي انتقال و اشاعه دانش و فن آوري هاي جديد در كشاورزي از سوي اين سازمان در سال گدشته آغاز و آماده نقش آفريني مي باشد؛  توسعه مناسبات جديد در كشاورزي از جمله اشتغال دانش مزدمحوري، سهم بري دانش از توليد، مردمي كردن بهره وري كشاورزي با هدف انتفاع اقتصادي بيشتر  كشاورزان از بهره وري،  ايجاد و راه‌اندازي مراكز خدمات كشاورزي غيردولتي، مراكز مهارت آموزي و توان افزايي، انتقال دانش و تكنولوژي هاي نوين كشاورزي، اصلاح نژاد  غيردولتي با اتكاي به ظرفيت هاي مردمي فراهم شده است و  براين اساس اولويت اصلي و سرلوحه فعاليت هاي سازمان در سال جاري رونق و جهش توليد در كشاورزي خواهد بود و تمامي ارزيابي هاي سازمان نيز بر همين اساس انجام خواهد شد.

با عنايت به مراتب مذكور،  پيرو مكاتبات و مذاكرات سال گذشته تمامي قابليت ها، توانمندي ها و ظرفيت هاي ايحاد شده براي تحقق شعار سال بكار گرفته شود و نتيجه بررسي ها، پيشنهادات و راهكار هاي استان را متناسب با شرايط منطقه به اين سازمان اعلام تا آنچه كه مربوط به نقش سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران در اين خيزش ملي است، توسط ستاد سازمان تدوين و پيگيري شود.

 اميدواريم با همت مضاعف مسؤولان، مشاركت حداكثري ظرفيت هاي مردمي و بسيج همه امكانات و ظرفيت ها بتوانيم شعار امسال را به خوبي محقق كرده و فرصت هاي بي بديلي را پيش روي كشور به ويژه بخش كشاورزي قرار دهيم.

 

شاهرخ رمضان نژاد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جمهوری اسلامی ایران

دوم فروردین 1399

 

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.