wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال رونق تولید"

سَنم ( سازمان نظام مهندسی ) :
نشست بررسی تحکیم و تقویت همکاری های مشترک معاونت آب وخاک و سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی با حضور مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مدیران وکارشناسان دوطرف در کرج برگزار شد ؛ مهندس زارع در این نشست : دولت برای توسعه سامانه های نوین آبیاری در کشور کمک بلاعوض پرداخت می کند با توجه به مردم محوربودن طرح سامانه های نوین آبیاری و گستردگی و تعدد پروژه های آن در کشور، آموزش مناسب بهره برداران یک ضرورت و نیاز جدی است/ این دفتر از همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در جهت آموزش کشاورزان و بهره برداران طرح سامانه های نوین آبیاری درپایداری و کار آمدی سامانه ها کشور استقبال می کند.
رییس نظام مهندسی : سیاست نظام مهندسی در این دوره از فعالیت سازمان ، نقش آفرینی بیشتر در عرصه کشاورزی و کمک به اجرای طرح های ملی بخش کشاورزی است ، ظرفیت کارشناسی بیش از ۲۵۰هزار عضو سازمان با مهارت آموزی و توانمندسازی حرفه ایی برای بکارگیری در اجرای طرح های تقویت بنیان های کشاورزی نظیر توسعه سامانه های نوین آبیاری ، کشت های نشایی ، کشاورزی حفاظتی وکشت های گلخانه ایی ، سازماندهی و تجهیز می شود / دانش مزد محوری و سهم بری دانش از افزایش کمی و کیفی تولید اساس سیاستِ سازمان در برنامه های ناظر بر اشتغال دانش آموختگان است / کاهش قیمت تمام شده دربخش کشاورزی با توسعه دانش به عنوان نهاده ایی موثر و تحول زا اولویت سازمان است / همکاری های دو نهاد در امر آموزش و توسعه طرح های آبیاری در سال های اخیر ، موجب ارتقای توان فنی - مهندسی کشور در حوزه آبیاری شده است و قابلیتی برای صدور خدمات فنی ومهندسی به خارج می باشد.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

دسترسی به وب سایت قبلی سازمان

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.