wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"

در راستای رفع موانع تولید در استان البرز صورت پذیرفت:
تعیین تکلیف واحد های تولیدی غیرفعال و پروانه های تاسیس راکد

در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در تاریخ 1400/06/01 جلسه ای با حضور مسئولین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی استان برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص 1177 واحد تولیدی غیر فعال و پروانه های تاسیسی که تا کنون نسبت به اجرای طرح های تولیدی خود اقدامی ننموده اند بحث و تبادل نظر کارشناسی صورت پذیرفت و مقرر شد فایل های پایش شده واحدهایی که از سال 1396 به قبل مراجعه نموده و بعد از آن هیچ گونه پیگیری نداشته اند ملاک عمل پایش قرار گرفت و جهت پایش تکمیلی با نظر معاونت های تخصصی و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها اقدام گردد تا در نهایت نسبت به ابطال پروانه های واحد هایی غیر فعال که منجر به اشغال حریم شده اند اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.