wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"

رئیس نظام مهندسی کشاورزی فارس:
سازمان نظام مهندسی کشاورزی به دنبال تسهیل و راحت تر کردن کار کشاورزی است

محمد جواد احمدی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک نهاد دانشی با علم مهندسی به دنبال تسهیل و راحت تر کردن کار کشاورزی است.

به گزارش روابط عمومی سنم فارس، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی همزمان با افتتاح اولین مرکز خدمات مکانیزاسیون غیر دولتی مهندس صفرزاده استان فارس در شهرستان مرودشت با بیان اینکه کند بودن جریان نفوذ دانش و سرمایه های مردمی به عرصه کشاورزی از چالش های مهم کشاورزی استان فارس است افزود: نیاز است با انتقال دانش و جذب سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی موجبات شکوفایی در این بخش فراهم شود.


محمد جواد احمدی اظهار کرد: مردمی کردن بهره وری در بخش کشاورزی به گونه ای باید اتفاق بیافتد تا ذینفعان، از این موضوع انتفاع اقتصادی داشته باشند.


رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی افزود: امروز با راه اندازی اولین مرکز خدمات مکانیزاسیون غیر دولتی در زمینه معاینه فنی کمباین ها، پلاک گذاری و سوخت ماشین آلات کشاورزی در استان فارس به عنوان یک شبکه دانشی غیر دولتی، به مثابه وارد کردن یک عنصر جدید به خدمات کشاورزی مورد نیاز کشاورزان در عرصه تولید است.


احمدی با تاکید بر اینکه بکارگیری دانش و فناوری های جدید برای پشتیبانی از تولید بسیار اهمیت دارد گفت: نقش دانش در پشتیبانی از تولید بی حد و مرز بوده و همین موضوع موجب تسهیل در موانع پیش رو تولید خواهد بود.


لازم به ذکر است در این مراسم شریفی قائم مقام رئیس جهاد کشاورزی استان فارس، جعفری مدیرعامل اتحادیه کمباین داران و برخی از کارشناسان نیز حضور داشتند.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.