wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"

یزد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان یزد به عنوان عضو هیات نظارت ماده (33) و عضو کمیسیون واگذاری ماده( 31) منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی- به موجب ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی بعنوان دستورالعمل اصلاحی نحوه نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع ماده 19 آیین اجرایی قانون اصلاح ماده( 33) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و همچنین ابلاغیه دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی کشور، با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، محمدرضا خلف باغی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد به عنوان عضو هیات نظارت ماده(33) و عضو کمیسیون واگذاری ماده( 31) منصوب گردید.

خاطر نشان می شود: به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی به موجب قانون اصلاح ماده( 33 )اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 86/4/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون مصوب هيات وزيران، نظارت بر اراضي واگذار شده از طريق کميسيون هاي مواد( 31 و 32 )آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي و ماده ( 31 )قانون مزبور به عهده هيات پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی با ترکيب، رئيس سازمان جهاد کشاورزي (رئيس هیات) مدير کل منابع طبيعي (عضو) مدير امور اراضي استان (عضو و دبير) رئيس دستگاه اجرائي صادر کننده موافقت اصولي (عضو) يک نفر کارشناس در رشته مربوطه(عضو) می باشد که در این کمیسیون موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.

همچنین ‌ماده 31 ‌به منظور کمک در امر کشاورزی (‌با توجه به تعریف مذکور در بند 1 ماده یک این آیین‌نامه) وزارت کشاورزی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب راسا نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا دولتی از طریق اجاره یا طرق‌دیگر اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به وسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوب تعیین‌خواهد گردید. وزارت کشاورزی بر اجرای طرح های مذکور نظارت خواهد داشت و وجوه حاصله را به خزانه دولت واریز خواهد کرد

ادامه مطلب...

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان یزد به عنوان عضو هیات نظارت ماده (33) و عضو کمیسیون واگذاری ماده( 31) منصوب گردید 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی- به موجب ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی بعنوان دستورالعمل اصلاحی نحوه نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع ماده 19 آیین اجرایی قانون اصلاح ماده( 33) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و همچنین ابلاغیه دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی کشور، با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، محمدرضا خلف باغی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد به عنوان عضو هیات نظارت ماده(33) و عضو کمیسیون واگذاری ماده( 31) منصوب گردید.

خاطر نشان می شود: به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی به موجب قانون اصلاح ماده( 33 )اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 86/4/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون مصوب هيات وزيران، نظارت بر اراضي واگذار شده از طريق کميسيون هاي مواد( 31 و 32 )آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي و ماده ( 31 )قانون مزبور به عهده هيات پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی با ترکيب، رئيس سازمان جهاد کشاورزي (رئيس هیات) مدير کل منابع طبيعي (عضو) مدير امور اراضي استان (عضو و دبير) رئيس دستگاه اجرائي صادر کننده موافقت اصولي (عضو) يک نفر کارشناس در رشته مربوطه(عضو) می باشد که در این کمیسیون موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.

همچنین ‌ماده 31 ‌به منظور کمک در امر کشاورزی (‌با توجه به تعریف مذکور در بند 1 ماده یک این آیین‌نامه) وزارت کشاورزی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب راسا نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا دولتی از طریق اجاره یا طرق‌دیگر اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به وسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوب تعیین‌خواهد گردید. وزارت کشاورزی بر اجرای طرح های مذکور نظارت خواهد داشت و وجوه حاصله را به خزانه دولت واریز خواهد کرد.

ادامه مطلب...

فرهنگ حفاظت از محیط زیست را باید از کودکی به فرزندان آموخت

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد :
فرهنگ حفاظت از محیط زیست را باید از کودکی به فرزندان آموخت

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی کشاورزی یزد- محمدرضا خلف باغی در نشست هم اندیشی که به مناسبت هفته هوای پاک در باغ صدری شهرستان تفت با حضور فرماندار،معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری، دادستان شهرستان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان برگزار شد ؛ اظهار داشت: حساسیت نسبت به محیط زیست یک شبه و با زور و اجبار به وجود نمی آید. بلکه می بایست سال‌ها در سطح عموم و به ویژه به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد : تبدیل کردن امر حفاظت از محیط زیست به یک باور ذهنی و عادت تنها راهی است که در نهایت به حفظ محیط زیست می‌انجامد و بهترین زمان برای ایجاد چنین باوری نیز از دوران کودکی است که در این زمینه مدارس نقش حیاتی دارند.
در ادامه نشست کارشناسان تعدادی از واحدهای صنعتی گزارش اقدامات زیست محیطی خود را طی یکسال اخیر ارائه نمودند.
همچنین مدیران صنایع موانع و مشکلات خود را با دادستان، فرماندار و رییس حفاظت محیط زیست شهرستان در میان گذاشتند.
در پایان ازمدیران و کارشناسان محیط زیست صنایع پاک شهرستان تفت تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب...

هفته هوای پاک و تقدیر از رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و کارشناسان برگزیده محیط زیست


معاون رئیس جمهور: استان یزد پایلوت محیط زیست تعاملی است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی: تلاش نظام مهندسی استان یزد در به کارگیری فارغ التحصیلان محیط زیست نتیجه داده است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی_ به مناسبت هفته هوای پاک با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استاندار، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان و رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، از کارشناسان برگزیده محیط زیست مستقر در صنایع تولیدی یزد تقدیر شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه استان یزد الگویی برای محیط زیست تعاملی است، گفت: یزد باتوجه به فعالیتهای الگویی که در زمینه مرکز پایش و به کارگیری کارشناسان محیط زیست و همچنین همکاری با تشکل ها و استفاده از پتانسیل صنایع داشته بعنوان الگویی برای محیط زیست تعاملی در کشور مطرح است.
نیره پورملائی مدیرکل محیط زیست استان یزد نیز ضمن بیان فعالیت های این سازمان؛ به اقداماتی از جمله تاسیس مرکز پایش زیست محیطی، استفاده از توان کارشناسان محيط زيست و همچنین حمایت بخش خصوصی به عنوان بهترین یاوران محیط زیست و بازوی محیط زیست در فعالیت های این اداره کل یاد کرد.
در ادامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی به ایراد سخن پرداخت و با بیان اینکه استان یزد در اجرای تبصره 1 ماده 16 قانون هوای پاک پیشگام بوده است افزود: پیگیریها و تلاش ها در به کارگیری فارغ التحصیلان محیط زیست نتیجه داده است و تاکنون با همکاری سازمان محیط زیست و صمت استان اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.
محمدرضا خلف باغی گفت: در مردادماه سال 98 در جلسه مجمع نمایندگان پس از مطرح کردن موضوع تبصره 1 ماده 16 قانون هوای پاک و تصویب آن، در ابتدا با تشکیل کمیسیون تخصصی در این زمینه که متشکل از سه نماینده تام الاختیار سازمان محیط زیست، صمت و نظام مهندسی بود به صورت منسجم جلساتی جهت بررسی و برنامه ریزی های اولیه و گروه بندی صنایع تشکیل شد.
وی اظهار داشت: پس از فراخوان بکارگیری نیروی محیط زیست از دانش آموختگان متقاضی رشته محیط زیست مصاحبه به عمل آمد و در پی آن دوره های آموزشی برگزار گردید و پس از آن افراد دارای شرایط پس از گذراندن دوره های توجیهی و کارورزی به صنایع معرفی و در واحد محیط زیست آن صنعت مشغول به فعالیت شدند در پی آن بازدید سرزده توسط نمایندگان این سه سازمان جهت بررسی عملکرد کارشناس محیط زیست در آن واحد به عمل آمد.
رییس سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: تعداد دانش آموختگان رشته محیط زیست عضو سامانه سانکا در کل کشور4638 نفر و تعداد فارغ التحصیلان عضو سازمان نظام مهندسی یزد بیش از 400 نفر می باشد.
در پایان استاندار یزد با بیان خاطره ای اظهارداشت: محیط زیست در بحث توسعه باید الویت اول و امام جماعت باشد و همه برنامه ها با الویت حفظ محیط زیست پیگیری و اجرا گردد.
یادآور می شود: تاکنون نزدیک به 100 نفر از دانش آموختگان رشته محیط زیست عضوسازمان نظام مهندسی مصاحبه به عمل آمده و قریب به 70 نفر به صنایع معرفی شده که از این تعداد حدود 50 نفر در صنایع مشغول به فعالیت هستند.

ادامه مطلب...

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.