wrapper

جدیدترین خبرها

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در مصاحبه با روزنامه پیام قم:

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی الگوی جدید ارائه خدمات در بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سنم استان قم، محمدحسن شهلایی در مصاحبه با روزنامه پیام قم گفت: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان الگوی جدید ارائه خدمات در بخش کشاورزی انواع خدمات فنی و مهندسی را در کوتاه ترین زمان و نزدیکترین نقطه ارتباط با کشاورزان، بهره برداران و سرمایه گذاران بخش کشاورزی ارائه می نمایند.

مدیر مرکز خدمات غیردولتی منطقه دستجرد قم به خدمات ویژه مرکز خود اشاره کرد و گفت: ما در این مرکز علاوه بر تشریفات اداری و خدمات مرسوم در تمام مراکز، با اخذ کد بیمه گری محصولات زراعی و باغی اقدام به بیمه گری محصولات کشاورزی نیز می نمائیم و همچنین خدمات پیمانکاری ساخت گلخانه ، استخر ، اتاق های کارگری ، دامداری و ... را نیز ارائه می دهیم . همچنین اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، احیاء و مرمت قنات، تسطیح اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی زراعی و باغی نیز در این مرکز به صورت مستمر انجام می شود.

این کارشناس کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را کانون های اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در محیط های تولیدی، دانست و افزود: با توسعه کشت گلخانه ای در حوزه عمل این مرکز و ایجاد بستر های مناسب جهت استفاده کشاورزان از سیستم های آبیاری نوین در باغات و بخش زراعت ، اصلاح الگوی کشت ، ترغیب کشاورزان به کاشت محصولات پر بازده و اصلاح شده در مزارع و باغات نیز در این مرکز انجام می گیرد.

وی با اشاره به توسعه مناسبات جدید در کشاورزی از جمله "اشتعال دانش مزد محوری" و "سهم بری دانش از تولید" که یکی از اولویت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و از اهداف ایجاد مراکز خدمات غیردولتی در عرصه کشاورزی است اظهار داشت: در این مرکز تلاش شده با انعقاد قراردادهای "سهم بری دانش از تولید" به برجسته سازی نقش علم و دانش و حضور و پیوند مهندسان کشاورزی با تولید کنندگان، افزایش تولید و عملکرد و کاهش هزینه های جاری کشاورزان کمک کنیم.

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.