wrapper

جدیدترین خبرها

در راستای آموزش های مهارت محور انجام شد:

اجرای طرح آموزش مهارت محور با استفاده از ظرفیت مراکز خدمات غیر دولتی در سطح دهستان ها برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی

طرح آموزش مهارت محوری با استفاده از ظرفیت و پتانسیل مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی و اعضای سازمان نظام مهندسی در جهت اشتغال مناطق روستایی آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی سنم استان، معاون آموزشی و فنی سازمان با اشاره به قابلیت دانش و فن آوری در تحول و توسعه مناطق روستایی گفت: با عنایت به استقرار مراکز در سطح دهستان ها و استفاده از این پتانسیل برای تولید فنی و‌مهندسی و انتقال مهارت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی طرح آموزش مهارت محور با عنوان شهید سلیمانی را در مناطق روستایی با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان آغاز کرد.

مجید پهلوانی توسعه اشتغال روستایی، کاهش مهاجرت از روستاها، بکارگیری جوانان روستایی در واحدهای کشاورزی از جمله گلخانه، دامداری، صنایع تبدیلی و ..، بکارگیری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و مراکز مهارت آموزی توان افزایی را از جمله اهداف این طرح خواند و اظهار داشت: این طرح به عنوان پایلوت در بخش های دستجرد و کهک آغاز می شودکه برگزاری دوره های آموزشی مهارت محور و ارائه فن آوری جدید در تولید را مراکز مستقر در سطح دهستان انجام می دهند.

معاون آموزشی و فنی سازمان یادآور شد: آموزش های ارائه شده به روستائیان این مناطق به صورت رایگان، مشاوره و نظارت های مرحله ای در راه اندازی کسب و کار توسط مراکز خدمات انجام می شود.

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.