wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of Vest Azarbayjan

اخبار استان

🔻باتوجه به الزام ثبت درخواست  صدور کلیه مجوز ها و پروانه ها از طریق  درگاه ملی صدور مجوز ها  به آدرس  G4B.ir  ، از این پس درخواست های  صدور پروانه اشتغال به کار مسئول فنی واحدهای گیاه‌پزشکی ، پروانه اشتغال ، مرکز فعالیت حرفه  ای ، مرکز فنی  و تخصصی  مهارت آموزی ، کارشناسان ماده 32  از طریق درگاه مذکور ثبت درخواست میشوند و متقاضیان جهت ثبت درخواست باید به سامانه درگاه ملی مجوز ها مراجعه و شروع به ثبت درخواست نمایند.

تماس با سازمان آذربایجان غربی

نشانی : ارومیه- ..............
کدپستی : 000000
تلفن تماس : 000000
شماره فکس : 000000

آمار بازدید

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.