wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آمو زی کشت دانه های روغنی مازندران:
ارائه آموزش های مهارتی جدید با حضور متخصصین حوزه زمینه اشتغال پایدار را فراهم می نماید

موفق مهارت آموز موفق مرکز تحقیقات و آموزش شرکت کشت دانه های روغنی مازندران گفت: ارائه آموزش های مهارتی جدید با حضور متخصصین حوزه با استفاده از تکنیک های کاربردی به اعضا زمینه اشتغال پایدار را فراهم می نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم مازندران، مهندس میترا رمضانی در مصاحبه اختصاصی با سنم، گفت: ضرورت و نقش دوره های مهارت آموزی در ارتقای سطح توانمندی کارشناسان موثر بوده به طوری که باعث کسب دانش نو و آشنایی با تکنولوژی های نوین در زمینه های گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی ‌می گردد.
وی در خصوص کیفیت دوره های مهارت آموزی اطهار نمود: ارتقای سطح آموزشی، مهارتی و توان اجرایی و به کارگیری مهارت کسب شده در زمینه اشتغال از ویژگی های بارز دوره های طی شده است.
مهندس میترا رمضان اذعان کرد: انتظارت مهارت آموزان پس از معرفی از سوی سازمان نظام مهندسی ارائه آموزش های به روز توسط متخصصین با استفاده از تکنیک های آموزشی به روز ، آموزش مهارت های کاربردی و موثر،، ارائه مدرک معتبر، فضای آموزشی مناسب و مجهز، حمایت مهارت آموزان بعد از دوره مهارت آموزی از لحاظ پرسش های پیش آمده و ....، تفکیک دوره های مهارت آموزی به صورت اختصاصی و متناسب به رشته تحصیلی مهارت آموزان عنوان نمود.
مهارت آموز موفق مرکز تحقیقات و‌آموزش شرکت کشت و توسعه دانه های روغنی افزود: تدوین استاندارهای آموزشی مورد نیاز عملی و تئوری در مراکز مهارت آموزی بر اساس رشته تحصیلی برای اشتغال مورد انتظار بوده که این بایستی توسط نظام مهندسی انجام گیرد.
شایان ذکر است، میترا رمضانی پس از گذراندن دوره مذکور در مرکز مرکز تحقیقات و‌آموزش شرکت کشت و توسعه دانه های روغنی مشغول به کار شده است.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.