wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"

رییس سازمان مرکزی در نامه ای به رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

با اجرای نظام سهم بری دانش از تولید (سدات) جایگاه علم و دانش در ارتقای بهره وری نهادینه می شود

نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران تحت عنوان طرح سدات، در راستای اجرای سیاست سازمان در حوزه اشتغال مبتنی بر مدل دانش مزدمحوری و جایگزینی آن با اشتغال دستمزدمحور، از طریق عقد قراردادهای سهم بری دانش از تولید فیمابین صاحبان دانش و واحدهای تولیدی، به منظور افزایش عملکرد واحدهای تولیدی و نهادینه کردن فرهنگ مشاوره و جایگاه علم و دانش در ارتقای بهره وری و ایجاد یک رابطه نظام مند و پایدار بین صاحب واحد تولیدی و مهندس کشاورزی به عنوان صاحب دانش، تهیه و تدوین شده است. طرح یادشده بایستی در مقیاس استانی و برای هر محصول بر اساس شرایط منطقه ای، وضعیت صاحبان واحدهای تولیدی و صاحبان دانش که مشترکاً مجری طرح می باشند، تدوین و عملیاتی گردد.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.