wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"

رییس سازمان مرکزی از رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ها خواستار شد:
زمینه اجرای قراردادهای انتقال و اشاعه دانش و فن آوري در بخش كشاورزي را فراهم نمایید

رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ها، فراهم آوردن زمینه اجرای قراردادهای انتقال و اشاعه دانش و فن آوري در بخش كشاورزي با محوریت صاحبان دانش و فن آوری و اشاعه دهندگان آن، را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در این نامه آورده است: در راستای رسالت سازمان در گسترش و اشاعه دانش و فن آوری در بخش کشاورزی و تنظیم روابط فیمابین صاحبان حرفه های مهندسی کشاورزی و کارفرمایان و بهره برداران، به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و عمومیت بخشی کاربرد و مصرف دانش و فن آوری های جدید در محیط کشاورزی و روستایی، " نمونه قرارداد انتقال و اشاعه دانش و فن آوري در بخش كشاورزي" که فیمابین صاحبان دانش و فن آوری (محققین، شرکت های دانش بنیان، موسسات علمی و ...) و اشاعه دهندگان آن (مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی عضو سازمان و مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی) تنظیم شده است، ارسال می گردد.
شایان ذکر است، این نمونه قرارداد به همراه نمونه قراردادهای سهم بری دانش از تولید (که قبلا به استان ها ابلاغ شده است)، می توانند حرکت مثبتی را در جهت نهادینه کردن دانش به عنوان یک نهاده و عامل مقوم و پشتیبانی کننده تولید، ایجاد نماید.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.