wrapper

جدیدترین خبرها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم خراسان جنوبی، در نشست مشترک معاون برنامه ریزی امور اقتصادی، معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری رویش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی که در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، سه تصمیم مهم برای گسترش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی اتخاذ گردید.

۱. استفاده از فضا و امکانات ممکن مراکز کشاورزی جهاد کشاورزی در بخش‌های استان در شروع کار ۵ مرکز با استفاده از نیروهای متقاضی و توانمند استان

۲. استفاده از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بخش‌های که جهاد کشاورزی نیاز به حضور مراکز می باشد.

۳. استفاده از ظرفیت مراکز فنی مشاوره ای کشاورزی در قالب مراکز کشاورزی غیر دولتی در این طرح

شایان ذکر است، در این نشست مقرر شد؛ جلسات به صورت ماهیانه برگزار و در خصوص روند رشد و برطرف کردن موانع گسترش این مراکز گزارش ارائه گردد.

به گزارش روابط عمومی سنم استان خراسان جنوبی، جلسه هم اندیشی درخصوص مشارکت در طرحهای اشتغال زای کارشناسان و اعضای سازمان نظام مهندسی با حضور رئیس و معاون آموزشی، فنی و پژوهشی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری رویش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی وکارشناسان و رابطین ستاد بنیاد برکت امام (ره) درمحل دفتر رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان برگزار گردید.

همکاری و مشارکت با توجه به طرح های هم راستا در خصوص اشتغال زایی روستاییان و کارشناسان کشاورزی جویای کار، استفاده از توان علمی و تجربی نظام مهندسی در قالب مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در جهت ایجاد و توسعه و پایداری اشتغال روستاییان و عشایر و استفاده از منابع بنیاد برکت در خصوص طرح های اشتغال زای سازمان نظام مهندسی  و دعوت از مدیران کشوری بنیاد برکت جهت بازدید از توانایی ها و امکانات نظام مهندسی در راستای اشتغال زایی از جمله نتایج این نشست مشترک بود.

سامانه اعلام تخلفات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران با شعار نظارت همگانی، کارآمدی سازمانی راه اندازی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی اظهار داشت: در راستای تقویت نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان، حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین نظارت بر انجام وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی سازمان، سامانه اعلام تخلفات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی راه اندازی شد.
رفیعی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه یاد شده، هر فرد ایرانی و فعال در حوزه کشاورزی، در صورت مشاهده تخلف و یا هر گونه انحراف از ضوابط و مقررات از طرف کارکنان، اعضای و همچنین بهره مندان و ذینفعان سازمان و نارضایتی از عملکرد عوامل اجرایی می تواند با مراجعه به این سامانه (به آدرس https://sanka.agrieng.org) و یا از طریق پایگاه اطلاع رسانی سنم (www.agrieng.org) تخلف مربوطه را اعلام نماید تا در اولین فرصت ممکن تخلف اعلام شده پیگیری و نتیجه آن نیز به فرد اعلام کننده منعکس می گردد.
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی افزود: سامانه یاد شده طوری طراحی شده است تا فرد اعلام کننده تخلف بتواند با اختیار با اعلام مشخصات خود و یا بدون نام، تخلف مشاهده شده را در این سامانه ثبت و اعلام نماید.
وی اظهار داشت: بدون شک، مشارکت تمامی اعضای و ذینفعان و شکل گیری نظارت همگانی، زمینه کارآمدی بیش از پیش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در بخش را فراهم خواهد نمود.

در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد گلخانه ای و ساماندهی گلخانه داران استان، در خصوص مباحث قرارداد پیمانکاران مجری طرحهای احداث گلخانه و نیز آزاد سازی اقساط براساس گزارش ناظرین احداث گلخانه ای، با حضور برخی از پیمانکاران، معاون اعتبارات مدیریت شعب بانک کشاورزی، معاون مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و معاونین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، جلسه ای  در محل دفتر ریاست سازمان  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی برگزار شد.

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.